Villkor för Västra Götalandsregionens digitala personalparkeringstillstånd
Genom betalning förbinder ni er till följande villkor:


Parkeringstillståndet får enbart nyttjas av personal anställd vid Västra Götalandsregionen eller efter godkännande från systemansvarig vid Västfastigheter.
Parkeringstillståndet får enbart nyttjas i samband med arbetsplatsparkering och inte nyttjas för långtidsuppställning/boendeparkering.
Missbruk av personalparkeringstillstånd kan leda till att rätten att köpa parkeringstillstånd dras in efter prövning av systemansvarig vid Västfastigheter.
Parkeringstillståndet berättigar till parkering av ett (1) registrerat fordon i mån av ledig parkeringsplats på yta skyltad med Personal, Giltigt P-tillstånd erfordras.
Parkeringstillståndet är inte giltigt på yta skyltad med Besökande, Avgift.
Parkeringstillståndet gäller för en 30-dagars period i taget med möjlighet till automatisk förlängning av ny 30-dagars period.
Parkeringstillståndet är digitalt och den anställde ansvarar själv för att rätt registreringsnummer och parkeringsområde är aktiverat i det digitala systemet.
Det är den anställdes ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. Parkeringen har påbörjats från den tid då du erhållit en bekräftelse. Parkeringen är avslutad då du erhållit en bekräftelse. Om tillståndstjänsten inte fungerar är det den anställdes ansvar att aktuell parkeringskostnad betalas på annat sätt.
Parkeringstillståndet gäller endast för det område och eventuellt ingående underområden för vilket det är betalt för. Mer info på : http://www.vastfastigheter.se/ 
Parkerat fordon skall vara skattat, besiktigat och i trafik.
Betalning sker i förskott genom kortbetalning där Västfastigheter debiterar angivet kontokort. Inga kortuppgifter hanteras eller lagras av Västfastigheter. Kortuppgifter hanteras av vår leverantör GiantLeap Technologies AB: s PSP-tjänst Bambora. Det är den anställdes ansvar att det finns täckning på kontot dit det angivna kortet är anslutet. Det är också Kundens ansvar att betalkortet är giltigt. Betalning kan efter godkännande från Västfastigheter erläggas via faktura mot en av vår leverantör fastställd fakturaavgift.


Aktuell taxa för Personalparkeringstillståndet fastställs årligen av Västra Götalandsregionens Regionstyrelse.
Det är den anställdes ansvar att anpassa sitt köp av parkeringstillstånd i samband med semester eller ledighet.
Överträdelse av dessa bestämmelser eller av annat inom området skyltat villkor eller förbud debiteras med en fastställd kontrollavgift.
Du når Västfastigheter och Enheten för parkering och fysisk tillgänglighet via nedan kanaler.


E-post: parkering@vgregion.se       
Telefon: 0104 413 500 knappval: 5
 
Så här behandlar Västfastigheter dina personuppgifter:


I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).
Västfastigheter är en del av Västra Götalandsregionen: Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.
Dataskyddsombud
Regionjurist Ingrid Floderus är dataskyddsombud på Västfastigheter.
E-post: koncernkontoret.dso@vgregion.se